Karius & Baktus - Traunstein - Studio 16 - 22.04.2007